Haarlem

Eerste Kerk:
Raamsingel 46A
2012 DV Haarlem
Website: https://christiansciencehaarlem.nl

DIENSTEN:
Zondagdienst:       11:00u in het Engels
Zondagsschool     11:00u

Nu ook op afstand via Zoom
Klik hier voor de Zondagsdienst
En voor de Woensdagdienst in het Engels

Getuigenisdienst: Elke 4e woensdag vd maand om 20:00 uur

Leeskamer:
Dinsdag 12:00-16:00 & Woensdag 14:00-16:00
Contact info@christiansciencehaarlem.nl
Tel.: +31 23 785 28 21